ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
0000026638


Ο ποιητής ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ αποκαλύπτεται και καταθέτει τις απόψεις του για τον ποιητικό λόγο, τις αξίες και τα πρότυπα που προβάλλει η εποχή μας.

Πλήρης Τεκμηρίωση