ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΡΤ

Είσοδος στο Σύστημα

Επιλέξτε την Είσοδο στο Σύστημα και στη συνέχεια πληκτρολογήσετε το Όνομα χρήστη και τον Kωδικό πρόσβασης που σας έχει αποδοθεί απο το Υπ.Παιδείας.
Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα πρόσβασης θα πρέπει να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση ενός από τους δωρεάν περιηγητές Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Για τον σκοπό αυτό επισκεφθείτε μια από τις παρακάτω ιστοσελίδες και ακολουθείστε τις οδηγίες που σας παρέχουν.
Για τον Google Chrome: https://www.google.com/chrome/browser/desktop
Για τον Mozilla Firefox: https://www.mozilla.org/el/firefox/new
Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα προβολής του οπτικοακουστικού υλικού θα πρέπει να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων από τα δωρεάν VLC Media Player ή Windows Media Player.
Για τον σκοπό αυτό επισκεφθείτε μια από τις παρακάτω ιστοσελίδες και ακολουθείστε τις οδηγίες που σας παρέχουν.
Για τον VLC Media Player: https://www.videolan.org/index.el.html
Για τον Windows Media Player: https://support.microsoft.com/el-gr/help/14209/get-windows-media-player