0000026622


Περιήγηση στο ιερό νησί της Πάτμου, όπου ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος έγραψε την «Αποκάλυψη».

Πλήρης Τεκμηρίωση