0000026669


Η ηρωική έξοδος του Μεσολογγίου έτσι όπως αποτυπώθηκε στο δημοτικό τραγούδι.

Πλήρης Τεκμηρίωση