0000026779


Το πορτρέτο της ηρωίδας της Αντίστασης ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ όπως σκιαγραφείται από τον γιο της ΓΙΩΡΓΟ.

Πλήρης Τεκμηρίωση