0000026803


Η προσωπικότητα, η ζωή και οι αγώνες της ηρωίδας της Ελληνικής Επανάστασης ΛΑΣΚΑΡΙΝΑΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ όπως αναδεικνύονται μέσα από ιστορικά κείμενα και τις αφηγήσεις των απογόνων της.

Πλήρης Τεκμηρίωση