0000034887


Η Επανάσταση και οι ήρωες του 1821 όπως αποτυπώνονται σε έργα παλαιότερων και σύγχρονων λαϊκών ζωγράφων.

Πλήρης Τεκμηρίωση