0000035709


Ντοκιμαντέρ με θέμα τη λαϊκή ζωγραφική που κοσμούσε τους τοίχους και την οροφή αρχοντικών της Ηπείρου και της Μακεδονίας στις αρχές του προηγούμενου αιώνα.

Πλήρης Τεκμηρίωση