0000035742


Ντοκιμαντέρ με θέμα την επίδραση που άσκησε στο έργο των Ευρωπαίων κυρίως ζωγράφων το κίνημα του φιλελληνισμού και η Επανάσταση του 1821.

Πλήρης Τεκμηρίωση