0000053051


Ντοκιμαντέρ με θέμα τη ρύπανση και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος σε περιοχές όπως η Ελευσίνα, η Αθήνα και το δέλτα του Αξιού.

Πλήρης Τεκμηρίωση