Μέρος:2
0000055882

Ντοκιμαντέρ σε δύο μέρη με θέμα την ιστορία της Θήρας από τα αρχαία χρόνια έως τις μέρες μας, μέσα από τη συνεχή σύγκρουση της φύσης με τον άνθρωπο. Στο δεύτερο μέρος η περιήγηση ξεκινά από το 1600 π.Χ. και φτάνει έως τα μέσα του 20ού αιώνα.

Πλήρης Τεκμηρίωση