0000055885


Ο μαραθωνοδρόμος ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΑΣ μιλά για το αγώνισμα του μαραθωνίου και τις ιδιαιτερότητες της κλασικής μαραθώνιας διαδρομής.

Πλήρης Τεκμηρίωση