Μέρος:1
0000055915


Ντοκιμαντέρ σε δύο μέρη με θέμα την ιστορία της Θήρας από τα αρχαία χρόνια έως τις μέρες μας, μέσα από τη συνεχή σύγκρουση της φύσης με τον άνθρωπο. Το πρώτο μέρος εστιάζεται στον προϊστορικό οικισμό του Ακρωτηρίου.

Πλήρης Τεκμηρίωση