ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΔΩΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ»
0000006636


Παράσταση από το θέατρο «ΔΩΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ» στην οποία παρουσιάζονται παραδοσιακοί χοροί και τραγούδια από όλη την Ελλάδα.

Πλήρης Τεκμηρίωση