Μέρος:1
0000006791


Παρουσίαση από το Λύκειο Ελληνίδων στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού παραδοσιακών χορών και τραγουδιών με θέμα την ξενιτιά.

Πλήρης Τεκμηρίωση