0000006818


Ιστορική αναδρομή στη δημιουργία της πόλης της Αθήνας από την απελευθέρωσή της από τους Τούρκους το 1833 έως και τα χρόνια της Κατοχής.

Πλήρης Τεκμηρίωση