0000069122


Η παλιά Αθήνα όπως την απεικόνισε ο λαϊκός ζωγράφος ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ.

Πλήρης Τεκμηρίωση