0000069220

Αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, εκπαιδευτικών και επιχειρηματικών φορέων προσδιορίζουν τον ρόλο της πόλης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και διερευνούν τις αναπτυξιακές δυνατότητές της με στόχο την ανάδειξή της σε μητροπολιτικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων.

Πλήρης Τεκμηρίωση