0000069671


Αναδρομή στην ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από το 1926 ως το 1983.

Πλήρης Τεκμηρίωση