0000007058


Περιήγηση στο νησί της Λέσβου μέσα από προσωπικές αφηγήσεις κατοίκων για το παρελθόν. Η καλλιέργεια της ελιάς, καθοριστική για τη ζωή του νησιού, αποτελεί κύριο θεματικό άξονα της εκπομπής.

Πλήρης Τεκμηρίωση