0000072260


Περιήγηση στην Αλεξάνδρεια, άλλοτε κέντρο του ελληνισμού, με την ευκαιρία των εκδηλώσεων για τα Αβερώφεια-99.

Πλήρης Τεκμηρίωση