ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΪΔΗΣ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΣ
0000007326


H σειρά «ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» παρουσιάζει έργα λογοτεχνών συνδέοντάς τα με έναν τόπο που αναδεικνύεται ή έχει επιδράσει στη λογοτεχνική τους δημιουργία. Το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι αφιερωμένο στο έργο του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΪΔΗ και την Ερμούπολη της Σύρου.

Πλήρης Τεκμηρίωση