0000007506


Αφιέρωμα στην παραδοσιακή μουσική στην ελληνική μεταπολεμική κοινωνία και τους δεξιοτέχνες οργανοπαίκτες.

Πλήρης Τεκμηρίωση