0000007507


Ευαγγελική αφήγηση στην οποία παρουσιάζεται το μήνυμα της γέννησης του Θεανθρώπου.

Πλήρης Τεκμηρίωση