Μέρος:2
0000075177


Ντοκιμαντέρ σε τρία μέρη, αφιερωμένο στο Αϊβαλί της Μικράς Ασίας. Ξεναγός σε αυτό το ταξίδι ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΑΡΡΟΣ.

Πλήρης Τεκμηρίωση