0000075338


Ντοκιμαντέρ με θέμα την κοινότητα Ελληνοποντίων που ζουν στη Γεωργία, γυρισμένο το 1989, την εποχή της περεστρόικα.

Πλήρης Τεκμηρίωση