0000075342


Γεωργιανοί ζωγράφοι προσδιορίζουν τις τάσεις της σύγχρονης εικαστικής παραγωγής στη χώρα τους.

Πλήρης Τεκμηρίωση