ΟΙ ΡΙΖΕΣ Μέρος:1
0000076094


Η σειρά, προβάλλοντας πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, εξετάζει την ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό των ελληνόφωνων περιοχών της Ιταλίας από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή.

Πλήρης Τεκμηρίωση