Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Μέρος:2
0000076103

Η σειρά, προβάλλοντας πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, εξετάζει την ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό των ελληνόφωνων περιοχών της Ιταλίας από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή.

Πλήρης Τεκμηρίωση