0000007733


Αναδρομή στην ιστορία των μεταλλείων του Λαυρίου από την αρχαιότητα ως την επαναλειτουργία τους το 1862 και το οριστικό τους κλείσιμο το 1992.

Πλήρης Τεκμηρίωση