0000007883


Αναδρομή στην ιστορία της Κωνσταντινούπολης από την ίδρυσή της στη θέση της αρχαίας πόλης Βυζάντιο μέχρι την Άλωσή της το 1453. Περιήγηση στα σημαντικότερα μνημεία και στις γειτονιές όπου κάποτε άκμασε το ελληνικό στοιχείο.

Πλήρης Τεκμηρίωση