0000007904


Η ιστορία της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας και η τεράστια επίδραση που άσκησε στον αρχαίο κόσμο ως κέντρο πολιτισμού και διάσωσης των αρχαίων κειμένων.

Πλήρης Τεκμηρίωση