0000007964


Αφιέρωμα στους θρήνους και τα μοιρολόγια που ακούγονται στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, με αφορμή την Άλωση της Πόλης από τους Τούρκους.

Πλήρης Τεκμηρίωση