0000008058


Εκπομπή αφιερωμένη στους λαϊκούς θρήνους, ανάλογους με τα τροπάρια της Μεγάλης Εβδομάδας, οι οποίοι αναφέρονται στο θείο δράμα και στον επιτάφιο θρήνο της Παναγίας για τον μονογενή γιο της.

Πλήρης Τεκμηρίωση