ΜΑΝΗ – ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
0000008153


H σειρά «ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» παρουσιάζει έργα λογοτεχνών συνδέοντάς τα με έναν τόπο που αναδεικνύεται ή έχει επιδράσει στη λογοτεχνική τους δημιουργία. Το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι αφιερωμένο στο ποιητικό έργο του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ και την περιοχή της Μάνης.

Πλήρης Τεκμηρίωση