0000008363


Μουσικό πρόγραμμα με δημοτικούς χορούς και τραγούδια από διάφορα μέρη της Ελλάδας, αφιερωμένα στην Παναγία.

Πλήρης Τεκμηρίωση